ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกลัวทำให้เราหมดกำลัง และทำให้เรารู้สึกสิ้นหวัง มีเพียงไม่กี่คนที่เคยรู้สึกพ่ายแพ้และขมขื่นอย่างที่สุด เมื่อคนของพระเจ้าต้องเผชิญกับความกลัว อิสยาห์ก็แบ่งปันข้อความแห่งความหวังนี้ พระเจ้าปกป้องอิสราเอลตลอดช่วงเวลายากลำบากของพวกเขาจนถึงยุคสมัยของพระเยซู ตอนพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จากความตายเมื่อคนกำลังหลงหาย ชัยชนะของคริสตจักรตลอดช่วงเวลาแห่งการข่มเหงและต่อต้าน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนเราที่ดี ให้เห็นว่าเราอยู่ในอ้อมแขนที่มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้ที่รักเราและจะนำเรากลับไปมีส่วนในชัยชนะที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจและผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์รู้สึกมีสันติสุขที่รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเสมอ ขอบพระคุณสำหรับการสถิตย์อยู่เสมอ และทำให้ข้าพระองค์มั่นใจในชัยชนะ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสจ์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น