ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าไม่ลอง ก็ไม่รู้" สิ่งที่จะบอกถึงปัญญาและความเข้าใจในพระคัมภีร์คือการนำไปใช้ในชีวิต การที่แค่พอจะรู้จักความจริงไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทั้งหมด แต่การที่จะใช้ชีวิตในความจริงนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง (มัทธิว 7)

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะไม่เพียงแต่ "ทำในสิ่งที่ข้าพระองค์สอนเท่านั้น" แต่ยังแสดงการเชื่อฟังตามน้ำพระทัยของพระองค์ และใช้ชีวิตตามแบบพระองค์อยู่เสมอในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น