ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา ก็ดูจากการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราใช่ไหมละ แล้วโลกจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ารักเราอย่างลูกแท้ๆของพระองค์จริงๆ ก็ตอนที่พวกเรารักใคร่กลมเกลียวกันไง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นมันเป็นอย่างไรหรือ ก็พูดยากนะ แต่พื้นฐานของมันคือต้องมีชีวิตที่ทำตามใจพระเจ้า และคนเห็นพระเจ้าในชีวิตเราได้อย่างชัดเจน แต่โลกจะเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ได้ ก็ตอนที่เราสามัคคีกันทำงานประกาศข่าวดีของพระองค์ หรือตอนที่เราจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างลงตัว หรือตอนที่เราร่วมมือกันดูแลคนในโลกนี้ และตอนที่เราเห็นพ้องต้องกันในเรื่องต่างที่พระเจ้าเห็นว่าสำคัญ ขอให้ชีวิตเราเป็นอย่างที่พูดนี้กันนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยเหลือพวกเรา ลูกๆ ของพระองค์ ที่จะร่วมใจกันถวายเกียรติยศให้กับพระองค์ มีชีวิตที่ส่อให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์ และนำ​​ผู้อื่นให้มายอมรับพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น