ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำว่า "ยอม" จะมีความหมายด้านบวกหรือลบขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราเอง ก็คงจะดีถ้ามีคนที่ยอมรับใช้เรา แต่การยอมรับใช้คนอื่นกลับเป็นงานหนัก น่าเสียดายที่เราเห็นแก่ตัวมากเกินไป แต่พระเจ้าทรงต่อต้านทุกคนที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่ง และไม่เต็มใจที่จะรับใช้ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า "คนอื่น" เป็นผู้เชื่อที่อาวุโสกว่า! ไม่ว่าการทำตามคำสั่งของพระบิดาจะเป็นเรื่องง่ายหรือไม่ ให้เราตั้งใจสวมใส่ความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ ขอบพระคุณสำหรับวีรบุรุษแห่งความเชื่อคนอื่นๆ ที่ได้เป็นตัวอย่างและใช้ชีวิตกับข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรให้พวกเขาแข็งแรงและมีสุขภาพดี พระบิดา ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรและรับใช้บรรดาลูกๆ ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีชีวิตอยู่มาหลายปีในการรับใช้พระองค์และแผ่นดินของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ข้าพระองค์อธิษฐานเพราะพระคุณของพระเยซูและในพระนามของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น