ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตดูเหมือนยุ่งยากวุ่นวายมาก เต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงความสนใจและการที่จะต้องมีรายการ "ที่จะต้องทำ" อย่าปล่อยให้ "ความวุ่นวาย" ของเรา มาทำให้เราห่างจาก"งาน"ของพระบิดาของเรา ให้เราดูว่าพระเจ้าให้เรามีพรสวรรค์อะไรเพื่อที่เราจะรับใช้พระองค์และคนของพระองค์ จากนั้นให้เราอุทิศตนกับสิ่งนั้นด้วยสิ้นสุดใจ สุดวิญญาณ สุดความคิดและสุดกำลังของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์มากมาย ขอบพระคุณสำหรับการสัมผัสแห่งพระคุณของคุณ แต่พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าพรสวรรค์อะไร ที่ข้าพระองค์จะสามารถนำมารับใช้พระองค์และให้การรับใช้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าพระองค์ในแต่ละวัน ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์เสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น