ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเกลียดเมื่อคนบริสุทธิ์ต้องเดืือดร้อนเพราะความรุนแรงและมีการนองเลือด พระองค์เกลียดสิ่งชั่วร้ายและการทุจริตทางการเมือง พระองค์เกลียดศาลที่ตัดสินผิดและผู้นำที่ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิด เราต้องมั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์ และจะให้ความยุติธรรมมาถึงบรรดาผู้ที่ทำร้ายผู้อื่น ถ้าไม่หากไม่ใช่ในชีวิตบนโลกนี้ ก็จะมีการพิพากษาในชีวิตที่พระองค์เสด็จกลับมาแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์แน่ใจว่าในท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมของพระองค์จะมาถึงผู้ที่รุนแรง ผู้ที่ฉ้อโกง และคนชั่วร้าย ขอทรงโปรดให้เรามีความอดทนที่จะรอในความหวังจนกว่าวันเแห่งความยุติธรรมสูงสุดจะมาถึง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น