ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว ช่างเป็นประโยคที่รวบรวมทั้งความจริงและคำสัญญาอันทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆ เราเป็นของขวัญจากพระบิดาที่ให้กับพระเยซู พระเยซูอยากให้เราอยู่กับพระองค์ต่อหน้าสง่าราศีของพระเจ้า พระเยซูอยากให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้สัมผัสมันโดยตรง พระเจ้ารักพระเยซูก่อนที่จะสร้างโลกนี้เสียอีก ลองใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ดู แล้วให้เราขอพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ว่าเรานั้นสำคัญแค่ไหนในสายตาพระองค์ ให้เราฝันถึงวันที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในสง่าราศีของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์ (1 ยอห์น 3:1-3) ตอนนี้ให้เรามามีชีวิตในแบบที่พระเจ้าคาดหวังกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อับบาพระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีมุมมองแคบๆแบบโลกๆต่อตนเองและต่อลูกๆของพระองค์ โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ กระตุ้นให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในศิษย์เอกเหล่านั้นของพระเยซูมากขึ้น และให้รู้ว่าพวกเราแต่ละคนนั้นสำคัญต่อพระองค์ขนาดไหน โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าที่จะมีความอดทน อดกลั้น และให้อภัยมากขึ้น และให้ยอมรับว่าไม่มีพี่น้องคริสเตียนคนไหนสมบูรณ์แบบหรอก ก็เหมือนกับที่เราเป็นนั่นแหละ แต่เราก็ตั้งตาคอยวันนั้นที่พวกเราจะสมบูรณ์แบบกันต่อหน้าบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น