ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว ช่างเป็นประโยคแห่งความจริงที่มีพลังอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับ เราเป็นของขวัญจากพระบิดาที่ให้พระเยซู พระเยซูต้องการให้เราอยู่กับพระองค์ในที่ที่มีสง่าราศีของพระเจ้า พระเยซูต้องการให้เราได้เห็นและมีประสบการณ์ในพระสิริของพระองค์ พระเจ้ารักพระเยซูตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างทุกสิ่ง ลองคิดดูสิครับ ให้คุณขอพระเจ้าที่จะสำแดงให้เห็นว่าเราสำคัญต่อพระองค์แค่ไหน ให้คุณฝันถึงการมีส่วนร่วมในพระสิริของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์ (1 ยอห์น 3:1-3) ตอนนี้ให้ใช้ชีวิตตามแบบมุมมองของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มีมุมมองแบบทางโลกเกี่ยวกับตนเองและลูกๆ คนอื่นของพระองค์ ขอทรงค้นเข้าไปในจิตใจของข้าพระองค์ให้ซาบซึ้งในบรรดาสาวกของพระเยซู และให้รู้ว่าเราแต่ละคนสำคัญต่อพระองค์มากแค่ไหนผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้อดทนมากขึ้น ใจกว้าง ให้อภัย และนอบน้อมต่อพี่น้องคริสเตียน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบ เพราะข้าพระองค์ก็มีข้อบกพร่องของตัวเอง และข้าพระองค์ก็รอคอยสำหรับวันที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในความสมบูรณ์แบบต่อหน้าบัลลังก์บริสุทธิ์แห่งพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น