ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านคุณ คุณต้อนรับเขาแบบไหนหรือ คุณต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเยือนโบสถ์หรือชั้นเรียนพระคัมภีร์ของคุณอย่างอบอุ่นแค่ไหน นานแค่ไหนแล้วที่คุณได้เชิญคนมาทานอาหารที่คริสตจักรหรือชวนมาสังสรรกับเพื่อนๆคริสเตียนของคุณ ใช่แล้วถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่มีพระพรด้านการต้อนรับแขก แต่เราทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าที่มาร่วมนมัสการและสังสรรกับพวกเรา ทำไมเราไม่ตั้งเป้าเลยว่าจะต้องรู้จักกับคนใหม่ในคริสจักรอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งคน ในโลกอันแสนจะเย็นชานี้ เราสามารถสร้างความประทับใจและเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านั้นที่กำลังมองหาการปกป้องและพระคุณของพระเยซูจากคนของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้า และคริสตจักรของข้าพเจ้า ที่จะพร้อมต้อนรับคนใหม่ๆและแขกที่มาเยือน โปรดใช้เราในการแบ่งปันพระคุณของพระองค์ และรับพวกเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคริสเตียน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น