ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยแค่ไหนที่คุณต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเยือนโบสถ์หรือกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ของคุณอย่างอบอุ่น ครั้งล่าสุดที่คุณได้เชิญคนใหม่ในคริสตจักรของคุณให้ร่วมรับประทานอาหารค่ำ หรือชวนให้ร่วมในการอยู่รวมกันกับเพื่อนๆ คริสเตียนคือเมื่อไหร่ แม้ว่าบางคนมีของประทานในการต้อนรับคน แต่เราทุกคนควรจะต้องเปิดใจต้อนรับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักและมาร่วมนมัสการสามัคคีธรรมกับเราด้วยความอบอุ่น ทำไมเราไม่ตั้งเป้าหมายที่จะเจอและต้อนรับคนใหม่สักหนึ่งคนที่คริสตจักรในแต่ละสัปดาห์ล่ะครับ ในโลกเย็นชานี้ เราสามารถสร้างความแตกต่างได้มากในชีวิตของคนเหล่านั้นที่กำลังมองหาที่กำบังและพระคุณของพระเยซูและคนของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ และคริสตจักรของข้าพระองค์ ในการที่เราจะเปิดและต้อนรับคนใหม่และคนที่มาเยี่ยมเยือน ขอทรงใช้เราในการแบ่งปันพระคุณของพระองค์ และให้พวกเขามีครอบครัวคริสเตียน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น