ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"สอนคนที่มีอายุมากกว่า?" "เรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่า?" ความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อนี้เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความเคารพที่ยิ่งใหญ่ สำหรับพวกเราบางคนที่อยู่ร่วมกันในคริสตจักรท้องถิ่นที่มีคนถึง ห้ารุ่น คำพูดท้าทายของเปาโลในข้อนี้ มีความหมายต่อพวกเรามากยิ่งขึ้น ผู้ที่อายุน้อยกว่าต้องการผู้นำและพี่เลี้ยง ที่เป็นคนที่มีลักษณะในทางของพระเจ้าถ้าจะให้เกิดเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูที่ยั่งยืน คนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องตระหนักว่าพระเจ้ามักจะใช้เสียงของผู้ที่อายุน้อยกว่า ที่จะพูดความจริงของพระองค์ และนำมาสู่การฟื้นฟู เราต้องรัก เคารพ และอธิษฐานเผื่อกันและกัน ในการที่เราพยายามจะเป็นคนของพระเจ้าในยุคสมัยของเรา!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดให้สติปัญญา ความอดทนและความเคารพในครอบครัวของพระองค์ เพื่อที่เราจะเห็นคุณค่าของแต่ละคน ฟังเสียงของผู้ที่มีลักษณะในทางของพระองค์และเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์ โดยไม่คำนึงถึงอายุ และให้เราเปิดใจให้ได้ยินความจริงของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะใช้ใครให้มาพูดกับเรา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น