ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เป็นสิ่งที่สำคัญ แผนงานและอำนาจของพระเจ้าเตรียมเราในทุกๆ อย่าง การที่จะรู้ในแผนงานและอำนาจของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อโมเสสพยายามที่จะช่วยคนของพระเจ้าด้วยตัวเอง เขาต้องพบกับความล้มเหลว แต่เมื่อเขาถ่อมใจในถิ่นธุรกันดาร พระเจ้าเรียกเขากลับให้ไปช่วยคนอิสราเอล ในเวลาของพระเจ้าและด้วยแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งผลก็คือในหนังสืออพยพ การทรงไถ่และการเกิดใหม่อีกครั้งของชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ บ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ไม่อดทนในการรอคอย ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยที่พยายามเร่งเวลาของพระองค์ และที่ข้าพระองค์คิดว่าแผนงานของข้าพระองค์เองเป็นแผนงานของพระองค์ด้วย ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ว่าจะทำอะไร ไปที่ไหน และเมื่อไหร่ที่ควรจะทำตัวอย่างไร ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับความอดทนและสติปัญญา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น