ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในบริบทของเรื่องนี้ พระเจ้าเตือนคนของพระองค์ว่าพวกเขามีค่าสำหรับพระองค์ พระเจ้าสร้างและช่วยไถ่พวกเขาให้รอด พระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขา ไม่ว่าสิ่งที่ท้าทายหรือความยากลำบากที่พวกเขาต้องเผชิญ พระองค์จะอยู่กับพวกเขา เพื่อที่จะช่วยเหลือและนำพวกเขาให้มีความปลอดภัยและชัยชนะ พระเจ้าสัญญาแบบนี้กับเราเช่นกัน แต่เรายังได้รับประโยชน์จากประวัติศาสตร์ที่จะเราได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้า เราเห็นว่าพระเจ้าทรงดูแลคนของพระองค์อย่างไร และทรงช่วยพวกเขาหลายครั้งจากการเป็นทาสศัตรูของพวกเขา พระเจ้าจะไม่ทรงลืมลูกๆ ของพระองค์ เรามั่นใจได้เพราะคำสัญญาที่พระองค์ให้ไว้ เรามั่นใจได้เพราะประวัติศาสตร์ เรามั่นใจได้เพราะความเชื่อ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ สำหรับการอยู่ใกล้เสมอ ข้าพระองค์รู้ว่ามีหลายครั้งที่ไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์อยู่ใกล้ หรือการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ในการทำงาน หรือในการเคลื่อนย้ายคนของพระองค์ที่น่าอัศจรรย์ในอดีต แต่พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์อยู่ใกล้แม้ว่าจะรู้สึกโดดเดี่ยว และมีความรู้สึกว่าพระองค์ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกล ในเวลาเช่นนั้น ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นและความอดทนที่จะผ่านช่วงเวลาขแห่งการทดลองเหล่านั้น เพื่อที่ข้าพระองค์ยังสามารถมีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น