ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การทุจริต ฉ้อโกง การเสื่อมเสียนิดหน่อย ก็ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบในพระเยซู เป็นความคิดที่สุดยอดจริงๆ ทำไมเราถึงอยากเอาความสมบูรณ์แบบนั้นมาแปดเปื้อนด้วยสิ่งชั่วร้าย พระบิดาของเราอยากให้เราอุทิศตัวให้กับพระองค์ และให้ใช้ชีวิตอย่างคนที่บริสุทธิ์ของพระองค์ (โรมัน 12:1-2; เปโตร 1:13-16)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าให้มีแรงต่อต้านกับสิ่งล่อลวง และวิ่งหนีไปจากความบาป โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกหวงแหนและอยากปกป้องความบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าจากการสละชีพของพระเยซู โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกขยะแขยงต่อความชั่วร้ายและความเลวทราม โปรดโยงจิตใจของข้าพเจ้าให้เข้าใกล้พระองค์ และขอให้ข้าพเจ้าปรารถนาความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์และมีค่าในสายตาของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น