ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้หญิงมีบทบาทที่สำคัญในการทำงานของพระเจ้าเสมอ เรื่อวงนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นมาซิโดเนีย (เมืองฟิลิปปี เธสะโลนิกาและเบเรอา) ในช่วงศตวรรษแรก ในแต่ละที่เหล่านี้ ผู้หญิงที่เป็นผู้นำของชุมชนหลายคนได้รับการสัมผัสจากข่าวดีเรื่องพระเยซู เรารู้ว่าพวกเธอมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานของมิชชันนารี (ลิเดีย) และการแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูกับคนรอบข้างพวกเธอ (ยูโอเดีย และ สินทิเค) ทำไมเราไม่ใช้เวลาในวันนี้เพื่อบอกกับผู้หญิงที่เชื่อฟังพระเจ้าในคริสตจักรของคุณให้รู้ว่ละครับ ว่าพวกเธอเป็นคนสำคัญในการทำงานของพระเจ้าและสำคัญกับคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับผู้หญิงแห่งความเชื่อ ขอทรงอวยพรพวกเธอและการรับใช้ของพวกเธอ และทำให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่สง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น