ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นของเปาโลในเวลาที่เขากำลังเผชิญกับความตาย เขาถูกทอดทิ้งแต่ยังเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตของคริสตจักร แต่เขารู้สองสิ่งคือ เขาได้ทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และพระเจ้าจะได้รับเขาเมื่อเขาตายไป! ทั้งสองสิ่งนั้นควรจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราด้วยใช่ไหมครับ? ดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายแบบนั้น เราจะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายด้วยความรอดโดยพระคุณของพระองค์ ขอทรงให้ความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์โดยพระคุณนั้นด้วย บางครั้งข้าพระองค์อ่อนแอและไม่มั่นคงในความสัตย์ซื่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระคุณของพระองค์มีมากล้น แต่ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะทึกทักเอาเองหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ขอทรงให้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และมีใจร้อนรนเพื่อพระองค์ จนถึงวันที่ข้าพระองค์เห็นพระพักตร์ของพระองค์และมีส่วนในสง่าราศีและชัยชนะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น