ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเพลงนมัสการที่ชื่อเพลงว่า "O Sacred Head" ท่อนสุดท้ายจบลงด้วยข้อความนี้: "พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่ยืนยาวกว่าความรักที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์" เพื่อให้เข้ากับอารมณ์นี้ เราต้องเพิ่มอีกท่อนหนึ่ง: "พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ตายไปก่อนที่คนรุ่นต่อไปจะได้รู้จักพระองค์"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอทรงช่วยข้าพระองค์และผู้ที่อยู่ในยุคของข้าพระองค์ที่จะส่งผ่านการขอบพระคุณในฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ให้กับคนรุ่นต่อไป ขอทรงอวยพรอนาคตของคริสตจักรของพระองค์ให้มีลูกหลานแห่งความเชื่ออีกหลายๆ รุ่นอย่างต่อเนื่องหลังจากยุคของข้าพระองค์ หรือจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์ส่งพระบุตรมานำคนของพระองค์กลับบ้าน อธิษฐานในพระนามของพระเจ้า ผู้ที่กำลังจะมาของข้าพระองค์ องค์พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น