ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้อวยพระพรกษัตริย์ดาวิดอย่างมากมาย - จากเด็กเลี้ยงแกะจนกระทั่งเป็นกษัตริย์ จากเด็กรับใช้กลายไปเป็นวีรบุรุษสงคราม จากเมืองเล็กๆ ไปเป็นผู้นำของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ดาวิดมีความกังวลคือ การที่พระเจ้าจะทรงอยู่ใกล้กับเขาและลูกหลานของเขาและรักษาสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับดาวิด แต่สิ่งที่ดาวิดได้พบมากกว่าการค้นพบคำตอบใดๆ ในชีวิตการรับใช้ของเขาคือ ดาวิดได้เรียนรู้ว่าอนาคต การต่อสู้ทุกอย่าง และความหวังที่แท้จริงใดๆ อยู่ในพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอล เมื่อพระเจ้าสิ่งใดแล้ว พระองค์รักษาสัญญาของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทำ พระองค์ทำเพื่อไถ่เรา ดังนั้น ดาวิดจึงขอพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยพระองค์ อวยพระพรครอบครัวของเขาและผู้รับใช้พระเจ้า และรักษาสัญญาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงมีเกียรติและควรค่าแก่การไว้วางใจ พระบิดาที่ช่วยเหลือและอวยพรข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ในชีวิต ของข้าพระองค์ และพระสัญญาของพระองค์สำหรับอนาคตของข้าพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี เหมือนดั่งที่พระองค์สัญญาไว้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะอยู่ในบ้านของพระองค์ตลอดไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น