ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก็เหมือนกฎระเบียบที่พ่อแม่มีสำหรับเด็กเล็กนะครับ — อย่าดื่มสิ่งที่อยู่ภายใต้ตู้ อย่าเล่นบนถนน อย่าเดินออกมาจากหลังรถที่จอดอยู่.. — คำแนะนำของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อบังคับเรา แต่เพื่อปกป้องเรา คำสั่งของพระองค์ทั้งข้อแนะนำและข้อห้าม ก็มีสำหรับเพื่อปกป้องเรา และเพื่อความสมบูรณ์แบบของเรา เรามีชีวิตและรักษาชีวิตเราไว้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ (กฎบัญญัติในพันธสัญญาเก่ามีกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องความสะอาดมากมาย ที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลย จนกระทั่งพันๆ ปีหลังจากที่เขียนขึ้น คนเราก็เริ่มที่จะเข้าใจเรื่องเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชาวอิสราเอลได้รับการปกป้องรักษา เพราะคำสั่งของพระเจ้า ตอนพวกเขาไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงว่าทำไมพระเจ้าได้ให้กฎไว้ตั้งแต่แรก)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นพระคำของพระองค์ให้เป็นชีวิต ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ได้ให้คำสั่งไว้ พระองค์ต้องการให้มีความบริสุทธิ์ เพื่ออวยพรข้าพระองค์ และปกป้องข้าพระองค์ ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์เพื่อให้ใจของข้าพระองค์แข็งกระด้างน้อยลง และขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น