ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณชอบตัดสินคนอื่นไหม คุณคิดว่าคุณอ่านใจคนอื่นได้หรือ คุณชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นทำอย่างเสียๆหายๆไหม พระเยซูอยากให้เราทุกคนรู้ว่าเราไม่สามารถอ่านใจใครได้ เราไม่มีวันรู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ระวังให้ดี เราตัดสินคนอื่นแบบไหน พระเจ้าก็จะตัดสินเราแบบเดียวกัน สำหรับคุณผมไม่รู้แต่สำหรับผม ผมจะไม่ยอมเอาพระคุณของพระเจ้าไปแลกกับการตัดสินคนอื่นอย่างไร้เหตุผลแน่ แต่ผมพยายามจะมองคนอื่นด้วยความเมตตาและเปี่ยมไปด้วยพระคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ชอบไปตัดสินคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมและเสียๆหายๆ ขอบคุณสำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ที่มีให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นโดยไม่คิดมูลค่าผ่านทางพระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าที่จะเข้าอกเข้าใจพี่น้องในพระคริสต์มากขึ้น ว่าเขามีเหตุผลอะไรที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น