ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ซามูเอลเริ่มงานของเขาในวัยหนุ่ม และเป็นคนสำคัญในการเป็นผู้เชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในยุคเหล่าผู้วินิจฉัยและยุคของกษัตริย์ ตลอดช่วงเวลานั้น พระเจ้าอยู่กับเขา และช่วยงานของเขา ทำให้คำพูดของเขาเป็นจริงและมีพลัง ให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำเช่นเดียวกับผู้ที่พูดแทนพระองค์ในวันนี้ ขอพระเจ้าทรงใช้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตของพวกเขา และไม่ให้คำพูดของพวกเขาสูญเปล่า

คำอธิษฐาน

ในวันนี้ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ที่จะช่วยให้ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่ประกาศพระคำของพระองค์ทั่วทุกมุมโลก ขอทรงอวยพรให้พวกเขามีช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากการโจมตีของซาตาน อวยพรให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและมีใจร้อนรน ขอทรงโปรดให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวที่เต็มไปด้วยการรับใช้ที่มีประโยชน์ ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น