ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ซามูเอลเริ่มงานของเขาในวัยเด็กมาก และมีส่วนสำคัญมากในการเชื่อมโยงระหว่างยุคของเหล่าผู้วินิจฉัยไปสู่ยุคของกษัตริย์ ตลอดเวลานั้น พระเจ้าอยู่กับเขา และส่งเสริมการงานของเขา ทำให้คำพูดของเขาเป็นจริงและเกิดผลมาก ให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นกับผู้พูดแทนพระองค์ในวันนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงใช้ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตของพวกเขา และขออย่าให้คำพูดของพวกเขาตกหล่นสูญหายไป

คำอธิษฐาน

ในวันนี้ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดให้ความสำเร็จกับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่ประกาศพระคำของพระองค์ทั่วทุกมุมโลก ขอทรงอวยพรให้พวกเขามีช่วงเวลาที่เป็นอิสระจากการถูกโจมตีจากซาตาน อวยพรให้พวกเขามีสุขภาพดี แข็งแรงและมีใจร้อนรน ขอโปรดให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวที่เต็มไปด้วยการรับใช้ที่มีประโยชน์ ที่ได้รับการส่งเสริมจากพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น