ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณชอบตัดสินคนอื่นหรือเปล่า คุณถือว่าคุณสามารถตัดสินเจตนาในใจของผู้อื่นได้ยังงั้นหรือครับ คุณวิจารณ์และมีความคิดด้านลบเกี่ยวกับการกระทำของคนอื่นหรือเปล่าครับ พระเยซูต้องการให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าเราไม่สามารถทราบแรงจูงใจของจิตใจของใครได้ เมื่อเราตัดสินหรือวิจารณ์คนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมหรือรุนแรง เราก็กำลังกำหนดมาตรฐานที่ให้พระเจ้าใช้พิพากษาเรา ผมไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรนะครับ แต่ผมจะไม่ยอมแลกพระคุณของพระเจ้ากับความรุนแรงที่ไร้เหตุผลของผมเองหรอกนะครับ ผมจะพยายามมากขึ้นที่จะมองคนอื่นด้วยความเมตตาและพระคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ตัดสินคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมและรุนแรง ขอบคุณสำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ที่มีมากล้นและเป็นของฟรีซึ่งเทลงมาให้กับข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะมีเมตตาในการตัดสินความตั้งใจและแรงจูงใจของพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น