ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีความวุ่นวาย ความหวังที่แท้จริงของคุณคืออะไร ถ้าไม่นับประกาศนียบัตร รางวัล และเกียรติยศต่างๆอะไรเป็นความสำคัญพื้นฐานของคุณ มีเพียงผู้เดียวเท่านั้น คือพระเจ้าองค์เจ้าชีวิตของเราที่มั่นคงตลอดไป มีเพียงพระบิดาในสวรรค์ของเราเท่านั้นที่รับประกันว่าชีวิตของเราสำคัญ ดังนั้นให้เราวางความหวังใจในองค์เจ้าชีวิตและให้พระองค์เป็นที่ลั้ภัยของเรา

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ไถ่ของบรรพบุรุษของเรา ผู้ทรงรักษาสัญญา ขอบคุณสำหรับการที่ข้าพระองค์สามารถวางความหวังในอนาคตและสิ่งสำคัญของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญและความเชื่อมั่นที่จะรู้ว่าพระองค์จะไม่ให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย แต่จะมีส่วนในความชอบธรรมของพระองค์ ในวันที่ข้าพระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น