ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นสาระสำคัญที่พูดถึงบ่อยๆในพระคัมภีร์ใหม่ และจากปากของพระเยซูเองด้วย ที่เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่เป็นของชั่วคราวในโลกนี้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิคพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ผู้เป็นนิรันดร์ ขอบคุณที่ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกนี้ไม่สามารถเป็นได้ โปรดเตือนจิตเตือนใจของข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นมาสนใจแต่ในสิ่งสำคัญที่เป็นนิรันดร์ และโปรดเปิดตาใจให้ข้าพเจ้าเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งชั่วคราว อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น