ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะสามารถไปที่ไหนได้ ที่เราจะรู้สึกปลอดภัยจากการโจมตีของความคิดที่ไม่ดี อิทธิพลความชั่วร้าย และความหวังที่ผิดๆ? เราสามารถไปหาพระเจ้าและพระคำของพระองค์ แม้ว่าเราจะไม่ซื่อสัตย์และหลงผิด ความรักของพระเจ้ายั่งยืนตลอดไป เห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผ่านทางพระเยซูและความจริงของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ผู้เดียวเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การไว้วางใจ พระองค์รักษาคำพูดและทำตามสัญญาของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เชื่อในความเข้าใจของตัวเอง และปัญญาของคนอื่นมากกว่าที่จะแสวงหาว่าพระองค์ต้องการสิ่งใดจากพระคำของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ปัญญาของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์จากพระคำของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น