ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราเชื่อ ก็ไม่ได้มีความสำคัญถ้าเราไม่ได้แสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ความเชื่อที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย แต่ไม่ได้แสดงออกมาในชีวิตก็ไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นสิ่งที่หลอกลวง เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้บอกให้เราปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ ยากอบน้องชายของพระองค์เตือนเราในสิ่งเดียวกัน เมื่อเราเรียนรู้ความจริงของพระวจนะของพระเจ้า สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือ การนำไปปฏิบัติ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นน้ำพระทัย และความจริงของพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น