ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเคยสงสัยไหมว่า คุณเสียเพื่อนที่ดีไปกี่คนเพราะการตัดสินพวกเขาในตอนเจอกันครั้งแรก? การพบกันครั้งแรกแทบจะไม่บอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวบุคคลคนนั้นเลย เราไม่สามารถประเมินคนอื่นได้อย่างถูกต้องจริงๆ จนกว่าพระเจ้าจะแสดงให้เห็นในการตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา คุณไม่คิดว่าเราควรจะให้เวลาพวกเขาได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจ ก่อนที่เราจะตัดสินพวกเขาหรือครับ? ขอให้เราไม่เพียงแต่ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ผู้เดียวรู้ถึงจิตใจทุกดวง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์อดทนต่อคนอื่นมากขึ้นก่อนจะตัดสินพวกเขา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มองพวกเขาเหมือนที่พระเยซูมอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น