ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ออกไปกันเถอะ" เราจำเป็นต้องออกไปหาที่เงียบๆ ไม่ใช่แค่นานๆ ครั้ง แต่ต้องเป็นทุกวัน! สิ่งที่น่าทึ่งคือพระเยซูเชิญชวนให้เหล่าสาวกของพระองค์ (ในวันนี้ก็หมายถึง พวกเราเองนะครับ!) ที่จะออกไปพักผ่อนกับพระองค์ในสถานที่ที่เงียบสงบ คำอธิษฐานแบบเด็กๆ แบบหนึ่งก็เหมาะสมกับสถานการณ์นี้: "ในเวลานี้ข้าพระองค์นอนลงและอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะดูแลรักษาจิตวิญญาณของข้าพระองค์"สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกี่ยวกับการขอให้นอนหลับสบาย; แต่เป็นเรื่องของการใช้เวลาในช่วงวันที่วุ่นวายของเรากับพระองค์ เพื่อที่เราจะมีเวลาเล็กๆ น้อยๆ ที่จะได้รับพระคุณ ได้พักผ่อนและรับการฟื้นฟูจากพระองค์ ขอให้เราหยุดเพื่อที่จะอยู่ในพระคำของพระองค์ทุกวัน ไม่ใช่เหมือนกับการอ่านอีเมล์แบบรวดเร็ว; ขอให้เป็นเวลาที่จะอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอด และใช้เวลาเล็กน้อยที่จะพักในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้บริสุทธิ์และอ่อนโยนของจิตใจข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการดูแลและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ขอทรงโปรดสัมผัสหัวใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะมีวินัยในการใช้เวลาพึ่งพิงในพระองค์มากขึ้น ขอทรงรักษาจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และมากไปกว่านั้น ของทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ใช้เวลากับพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น