ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลที่มีดาวเป็นพันล้านดวง ให้นึกถึงอำนาจของพระเจ้าที่สร้างและรู้แต่ละชื่อของดาวทุกดวง ให้นึกถึงทุกอย่างที่พระองค์รู้ แต่เราไม่รู้ นึกถึงทุกอย่างที่พระองค์ได้เห็น แต่ไม่มีอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเรา ให้นึกถึงทุกอย่างที่พระองค์ได้ทำและสามารถทำได้ นึกเพิ่มเติมเข้าไปว่าพระองค์เชิญเราให้พูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจของเรา และให้คุณเข้าใจถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และความรู้ที่จำกัดของจิตใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ยังไม่รู้ในอีกหลายสิ่งหลายอย่าง หลายสิ่งในโลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจได้ มีหลายสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ที่ข้าพระองค์อยากที่จะรู้ แต่ไม่สามารถเริ่มต้นที่จะเข้าใจได้พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์มากขึ้น: ช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้น เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์อย่างสมบูรณ์ พระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดเมตตาและอ่อนโยนต่อข้าพระองค์ เมื่อทรงสำแดงพระองค์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยและคาดหวังที่จะรู้จักและอยู่ต่อหน้าพระองค์ในสวรรค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าถึง พระบิดาของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น