ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะหาทางที่ถูกต้อง; เราแค่ต้องรู้ว่าจะเริ่มต้นการค้นหาของเราได้ที่ไหน — โดยการอ่านพระคำของพระเจ้านะครับ ทางที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ทางที่ดูสว่าง มีปัญญาเท่านั้น แต่มันดูได้ชัดเจนมากถ้าเรามองหามันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ให้เรารู้ความต้องการของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เปิดพระวจนะของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่พบคำตอบของคำถามที่ข้าพระองค์มีเท่านั้น แต่ขอให้ข้าพระองค์พบพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น