ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พันธสัญญาฉบับเดิมเป็นสัญญาแห่งความรักที่สวยงาม เพราะพระเจ้าทรงไถ่มนุษย์ผู้ล้มลงในความบาป และเริ่มแผนงานอันเป็นพระคุณของพระองค์โดยการให้พระเยซูแก่เรา แม้ว่าพันธสัญญาฉบับเดิมจะมีอำนาจมากเพียงใด เราก็ยังได้มาซึ่งพันธสัญญาที่เหนือกว่านั้นอีก เพราะผู้ที่เป็นสื่อกลางของพันธสัญญาใหม่นี้คือ องค์พระเยซูคริสต์ ผู้เสียสละที่สมบูรณ์แบบและเป็นผู้ค้ำประกันพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงส่งพระเยซูมาเพื่อเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์ และทำให้แผนงานของพระองค์ที่เหล่าผู้พยากรณ์ได้บอกไว้นานมาแล้วได้ดำเนินต่อไป ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น