ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วคราวหรือสิ่งที่หายไปได้ เพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเราที่เป็นนิรันดร์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนไปกับความต้องการของวัฒนธรรม แต่เป็นจริงในทุกวัฒนธรรม ทุกสมัย เราไม่ได้ปรับพระประสงค์ของพระเจ้าให้เข้ากับสมัยของเรา แต่เราช่วยยุคสมัยของเราโดยการปรับความคิดของเราให้เข้ากับความจริงของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมผู้ทรงอำนาจ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงนิสัยและลักษณะความเห็นอกเห็นใจ ความบริสุทธิ์ และความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะอยู่ตลอดไป และข้าพระองค์ต้องการที่จะทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งล่อลวงที่จะหายไปในวันนี้ และที่ข้าพระองค์จะทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น