ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราร่ำรวยมหาศาลอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี (1 ทิโมธี 6:6) แล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะมีความพอใจล่ะครับ เปาโลเตือนทิโมธีว่า แค่มีอาหารกินกับเสื้อผ้าใส่ เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว แต่เมื่อความต้องการของเรามีมากกว่านั้น เมื่อมีความโลภความอยากได้มากขึ้น เราไม่สามารถควบคุมความต้องการในชีวิตของเราได้และทำให้เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นรูปเคารพแทนที่พระเจ้า (โคโลสี 3:5)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ยึดติดกับวิถีชีวิตแห่งความโลภและความอยากได้ ในสิ่งที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือย ขอทรงช่วยให้ใจของข้าพระองค์พอใจในพระพรที่พระองค์เทลงมาให้แก่ข้าพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์พบความชื่นชมยินดีในพระองค์และคนของพระองค์ที่ทรงให้ข้าพระองค์ได้เจอในชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น