ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรม และยุติธรรม ที่สำคัญคือพระองค์ทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยความรัก พระคุณ ความอดทน และความเมตตาที่หลั่งลงมาของพระองค์ เราไม่สามารถทำเพียงแค่เชื่อฟัง นมัสการ และยำเกรงพระเจ้าเท่านั้น แต่เรายังสามารถรัก ชื่นชมและเทิดทูนพระองค์ได้ด้วย แต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการที่เราสะท้อนให้เห็นลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่วางใจในพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความสัตย์ซื่อ ความเมตตา ความรัก พระคุณและความรักที่อดทนนานของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงลักษณะเหล่านี้อย่างเต็มที่มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น