ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะสามารถไปที่ไหนได้ เมื่อกำแพงทั้งหมดพังลงมา กองทัพทหารแตก และความหวังทั้งหมดหายไป? สำหรับพระเจ้านิรันดร์ซึ่งเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ได้รักษาอิสราเอลตลอดช่วงที่ยากลำบากที่สุดของยุค ทรงปกป้องพระคัมภีร์จากผู้ที่จะกำจัด และทรงนำคริสตจักรของพระองค์ผ่านปัญหา และมีชัยชนะตลอดศตวรรษที่ผ่านมา พระองค์จะทำเช่นเดียวกันกับเราจนกว่าพระองค์จะนำเรากลับบ้านไปหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระศิลา ผู้เป็นความหวัง และผู้ปกป้องของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่รักษาชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ได้ยินเสียงร้องของข้าพระองค์ ที่ขอความช่วยเหลือและการรักษา ขอบพระคุณที่นำทางเท้าของข้าพระองค์ไปในทางที่ได้รับการอวยพระพร โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดอยู่ใกล้ๆ เมื่อข้าพระองค์ต้องเผชิญกับความเครียดและการท้าทายในชีวิตของข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะเติบโต และเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น เมื่อข้าพระองค์ผ่านมรสุมของชีวิต อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น