ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้อภัยเป็นสิ่งที่วิเศษมาก หากนำไปสู่การเปลี่ยนชีวิต พระเยซูมาเพื่อเรียกเราจากความบาป เข้าไปหาพระองค์และเพื่อพระองค์จะได้พอพระทัย พระองค์ให้พระคุณแก่เรา แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือพระองค์ไม่ทิ้งเราในความบาป

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ทรงบริสุทธิ์ในทุกๆ ทาง ขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจและชีวิตของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ในการยกโทษความบาปและให้ความกล้าที่จะหนีออกจากบาปของข้าพระองค์ ในพระนามขององค์พระเยซู ข้าพระองค์ขออำนาจแห่งพระคุณที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ ที่จะทำให้จิตใจและชีวิตของข้าพระองค์ให้กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ชัดเจนมากขึ้น อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น