ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรากำลังเหนื่อยล้า อ่อนแรง และหมดไฟ เราต้องได้รับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ แล้วใครล่ะที่จะช่วยเราได้ ก็มีแต่หนึ่งเดียวผู้นั้นที่จะนำเราไปยังลำธารที่สงบเงียบได้ คือองค์เจ้าชีวิตผู้เลี้ยงของเรา มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่จะเติมเต็มเราให้กลับมาสดชื่นและมีเรี่ยวแรงอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำไมบางครั้งถึงเป็นเรื่องยากเย็นนักที่เราจะยอมสละเวลามาอยู่กับพระองค์ เป็นไปได้ไหมว่าเราทำตัววุ่นวายมากเสียจนพลาดสิ่งนั้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นครั้งแล้วครั้งเล่า ข้าพเจ้ารู้ว่าการอยู่กับพระองค์นั้น มันฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าในส่วนที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่แสวงหาการเลี้ยงดูและความสดชื่นจากแหล่งที่เป็นมลทินและไร้ประโยชน์ โปรดประคองข้าพเจ้าด้วยการสถิตย์อยู่และด้วยอำนาจของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระองค์อย่างผู้มีชัย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น