ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้อภัยเป็นสิ่งที่วิเศษมาก ถ้ามันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิต พระเยซูมาเพื่อเรียกเราจากบาปเข้ามาสู่พระองค์และเป็นความสุขของพระองค์ พระองค์ให้พระคุณกับเรา แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือพระองค์ไม่ทิ้งเราในความบาป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ทรงบริสุทธิ์หมดจด โปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจและชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดให้ความมั่นใจแก่ข้าพเจ้าในการยกโทษความบาปและให้ความกล้าที่จะหนีออกจากความบาปของข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขออำนาจแห่งพระคุณที่ไร้ขีดจำกัดของพระองค์ ที่จะหล่อหลอมจิตใจและชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น