ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคืน หลังจากที่ผมสะดุดไปมาอยู่ในความมืด ขณะที่กำลังรดน้ำสนามหญ้าอยู่ ผมก็ดีใจเมื่อเจอไฟฉาย เพราะจะได้ไม่ต้องเจอสัตว์อะไรในพุ่มไม้ที่ผมต้องเอื้อมมือไปปิดเปิดก๊อกน้ำ จริงๆแล้วความชื่นชมยินดีของผมมีมากกว่านั้นอีกคือ ในการแสวงหาพระเยซู ผู้เป็นแสงสว่างในจิตใจของผมในคืนวันที่มืดมน เป็นแสงสว่างของอนาคตของผม เพราะการกลับมาด้วยสง่าราศีของพระองค์ เป็นแสงสว่างในทางเดินของผมด้วยพระคำแห่งความจริงของพระองค์ และเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผใในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงชัยชนะเหนืออุโมงค์ฝังศพของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์อย่างไรให้พอ สำหรับแสงสว่างในชีวิตของข้าพระองค์ พระเยซูจะเป็นแสงสว่างในทางของข้าพระองค์จนกว่าใบหน้าของข้าพระองค์จะสะท้อนแสงอห่งพระสิริของพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า แสงสว่างแห่งโลกที่ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น