ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะรู้ว่าการตีสอนกับการลงโทษนั้นมันเป็นคนละเรื่องกัน แต่เราก็ยังถือว่าการตีสอนนั้นมันหนักหนาสาหัส น่ารำคาญและไม่จำเป็น ทั้งๆที่รู้ว่ามันดี ภายในใจของคนเกียจคร้านและบาปหนานั้นอยากมีอิสระเสรีไม่ชอบให้คนบังคับเพราะอาจจะไม่ตรงกับใจ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าตีสอนเราด้วยความรักเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเรา มันเป็นสัญญาณว่าพระองค์พอใจที่จะทำอย่างนั้น ทำไมละ เพราะพระองค์ไม่อยากเห็นเราย่ำอยู่กับที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่กระตือรืนร้นหรือขาดแรงพลักดัน พระองค์อยากเคลื่อนเราเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้น นั่นก็คือเป็นเหมือนกับพระเยซู

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าไม่ชอบการถูกตีสอนสักเท่าไหร่ แต่พระบิดาเจ้าข้า ลึกๆแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าการตีสอนของพระองค์นั้นก็เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณกับตัวข้าพเจ้าเอง โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักและใช้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตเพื่อให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น