ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเป็นการต่อสู้ บางครั้งเป็นสงคราม หากไม่มีอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พลังใจของเราก็จะสูญสิ้นไปในที่สุด เป้าหมายก็ไกลห่างออกไปเรื่อยๆ แต่ด้วยอำนาจของพระวิญญาณ เราสามารถเอาชนะการสูญเสียความพ่ายแพ้ได้ และการเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้รับการรับรองอย่างมั่นคง (2 โครินทร์ 3:17-18)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ปล่อยให้ร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเอาชนะเสียงเรียกแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ขอบพระคุณที่ชำระข้าพระองค์ด้วยไฟบริสุทธิ์แห่งพระวิญญาณ และทำให้ข้าพระองค์พ้นจากบาป และนำข้าพระองค์เข้าไปใกล้เพื่อที่จะเป็นเหมือนองค์พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น