ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถใช้คำพูดสื่อสารและอธิบายได้ เราสามารถบอกรักกับใครสักคนได้ เราสาธยายได้ว่าคนนี้มีค่ากับเรามากแค่ไหน แต่การกระทำจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจน เมื่อเราเสียสละในสิ่งที่เราต้องการเพื่ออีกคนหนึ่ง ก็เป็นการที่เราแสดงความรักต่อคนนั้น เมื่อเราเสียสละตัวเราเอง ความต้องการของเราเอง และสิ่งที่เราต้องการให้กับเพื่อน เราก็ได้ให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และได้พิสูจน์ให้เห็นความรักของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์มากจนส่งพระเยซูมาไถ่บาปของข้าพระองค์ พระเยซู ขอบพระคุณสำหรับความรักที่เสียสละของพระองค์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยข้าพระองค์ให้รอดเท่านั้น แต่ยังแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น