ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่มีความเจริญรุ่งเรือง คนของพระเจ้าทิ้งองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาไปติดตามพระอื่น และทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นคุณธรรมตามแบบพวกเขาเอง แม้ว่าจริงๆ แล้วจะไม่ไใช่ เผ่าทางเหนือของอิสราเอลกลายเป็นเหมือนคนนอกศาสนา มีวิถีชีวิตที่น่ารังเกียจ พวกเขาไม่สนใจคนจนหรือคนต่างด้าว คดโกงแม่หม้ายและผู้ที่อ่อนแอ พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่าพระองค์รู้ส่าพวกเขากำลังทำอะไร พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่าพระองค์จะจัดการกับเรื่องนี้และนำการพิพากษามา พระองค์เจ้าผู้ทรงครอบครอง อยากให้ชาวเผ่าเหนือของอิสราเอลตระหนักว่าพวกเขาหว่านเมล็ดแห่งการทำลายล้างนี้ และพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะได้ พระเจ้ายืนหยัดที่จะให้มีการพิพากษานี้เกิดขึ้น เพราะจิตใจที่แข็งกระด้างของพวกเขา และการไม่ใช้ชีวิตตามอย่างลักษณะที่พระเจ้าพอพระทัย การทำลายล้างที่มาถึงพวกเขาเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าในชื่อของการเรียกตัวเองว่าคริสเตียน คนที่พระเจ้าเลือก และนักบวชของพระองค์ ไม่ได้มีความสำคัญเลย นอกเสียจากว่าเราจะใช้ชีวิตที่สะท้อนถึงลักษณะของพระองค์ มีจิตใจแสดงออกถึงความรักแบบที่พระองค์มี และใช้มือที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้กับเราที่เราทำบาป พระบิดา ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่ทำบาปและได้หันไปหาความไม่ยุติธรรมทางสังคม เชื้อชาติ และการตัดสินคดีความที่ไม่ยุติธรรม โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงเสริมกำลังแก่ข้าพระองค์ เสริมกำลังเรา ให้เราเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์จริงๆ ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยสีผิว เชื้อชาติ อายุ ทัศนคติทางการเมือง หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของเรา ให้เราเชื่อมโยงกันด้วยคำสรรเสริญถึงพระสิริของพระองค์ และให้เราได้เป็นตัวอย่างให้โลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังได้เห็นพระคุณที่ได้จากการรู้จักพระองค์ผู้เป็นเหมือนพ่อของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น