ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่าแปลกนะครับ หลายครั้งคนที่กำลังเรียกคนอื่นให้กลับใจมักจะอ้างถึงข้อพระคัมภีร์นี้ ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นข้อที่เขียนขึ้นถึงคริสเตียนที่ไม่มีใจกระตือรือร้นแล้ว และต้องการคืนดีในสายสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ เราต้องขอให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของเรา บ้านของเรา และชีวิตของเรา ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นั่น เพียงแต่ว่าพระองค์กำลังรอคอยคำเชิญของเรา — พระองค์จะไม่โผล่พรวดเข้ามา พระองค์เพียงแค่อยู่ในใจที่ต้อนรับพระองค์เท่านั้น!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์และพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยากให้ข้าพระองค์มีส่วนในการอยู่ด้วยของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ ในแต่ละลมหายใจ แต่ข้าพระองค์สารภาพว่ามักจะไม่ได้นึกถึง และบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกขอบพระคุณในการอยู่ด้วยของพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์ขอเชิญพระองค์ที่จะเข้ามาในใจของข้าพระองค์ และเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยการอยู่ด้วยของพระองค์ การปลอบประโลม และการให้กำลัง ข้าพระองค์ต้องการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และอยู่กับพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานขอบพระคุณและสรรเสริญในพระนามพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น