ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเจริญรุ่งเรือง คนของพระเจ้าได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ไปติดตามพระอื่นๆของพวกเขาและทำตามอำเภอใจของพวกเขาเอง ทั้งๆที่ไม่มีอะไรเป็นของพวกเขาเลย อิสราเอลสิบเผ่าเหนือ ทำตัวแบบเดียวกับคนต่างชาติที่อยู่รอบๆพวกเขา คือใช้ชีวิตที่น่ารังเกียจ ไม่สนใจคนจนหรือคนต่างด้าว คดโกงแม่หม้ายและผู้ที่อ่อนแอ พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่าพระองค์เห็นในสิ่งที่พวกเขาทำ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อยากให้พวกเขารู้ว่าพระองค์จะจัดการกับเรื่องนี้และนำความยุติธรรมมา พระยาห์เวห์ผู้ครอบครอง อยากให้อิสราเอลสิบเผ่าเหนือตระหนักว่า พวกเขากำลังหว่านเมล็ดแห่งความหายนะ ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น แต่พระเจ้ายืนยันว่าความหายนะนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่ เพราะจิตใจอันแข็งกระด้างและไม่ยอมใช้ชีวิตในแบบของพระองค์ ความหายนะที่เกิดขึ้นกับพวกเขานี้ เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราว่า ถึงแม้เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน เป็นคนที่พระองค์เลือกมา และเป็นนักบวชที่บริสุทธิ์ของพระองค์ (1เปโตร2) มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย นอกเสียจากว่า เราจะใช้ชีวิตในแบบของพระองค์ และมีจิตใจที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาของพระองค์ และใช้มือที่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา โปรดยกโทษให้กับเรา ที่เราทำบาป พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ทำบาปและหลงไปตามกระแสของสังคม ที่ตัดสินกันอย่างไม่ยุติธรรมและเหยียดผิวกัน ข้าแต่ พระยาห์เวห์ โปรดเสริมกำลังให้กับพวกเรา ที่่จะเป็นชนชาติที่แท้จริงของพระองค์ และผูกเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเชื่อในพระเยซู โดยไม่ขึ้นกับสีผิว เชื้อชาติ อายุ ทัศนคติทางการเมือง หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของเรา ให้เราเชื่อมโยงกันด้วยคำสรรเสริญถึงพระสิริของพระองค์ และให้เราได้เป็นตัวอย่างให้โลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังได้เห็นพระคุณที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ผู้เป็นพ่อของเรา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น