ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อที่เรามีในฐานะที่เป็นคริสเตียน คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นนิรันดร์ เมื่อเราแสวงหาพระองค์ พระองค์อยู่ที่นั่นเสมอ และไม่มีใครสามารถแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ แม้เมื่อเราตาย เราก็ไป "อยู่กับพระเจ้า" เมื่อเรานอนหลับอยู่ในความตาย เรายังคงอยู่ "ในพระเจ้า" เมื่อพระองค์กลับมาในสง่าราศี เราจะไป "อยู่กับพระเจ้าตลอดไป" ทุกอย่างที่เรามีในโลกคือสิ่งชั่วคราว ยกเว้นความรักของเราที่มีต่อพระเยซู การสรรเสริญพระเจ้าผ่านพระเยซู และเพื่อนๆ ของเราผู้ที่เรามีส่วนในความรักและการสรรเสริญ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณมากสำหรับที่พระองค์ทรงผูกพันพระองค์เองกับโลกนี้ผ่านทางพระเยซู และผูกพันฉข้าพระองค์ให้ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านอำนาจของพระเยซูในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยวันที่พระเจ้าที่ข้าพระองค์คุกเข่าลงนมัสการในวันนี้ จะเป็นที่ยอมรับของทุกชีวิตและผู้ที่ตาย ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตที่แท้จริงเพียงผู้เดียว ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่วันนี้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระเยซู ข้าพระองค์ก็ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับความสัมพันธ์กับองค์เจ้าชีวิตที่เป็นนิรันดร์ของพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น