ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าฟังเสียงเด็กทารก คุณจะได้ยินเสียง อับ-บา แบบนี้เป็นเสียงแรกๆที่ทารกพูด ไม่น่าเชื่อนะครับว่า พระเยซูให้เราเห็น และพระวิญญาณให้เราพูดกับพระเจ้าด้วยเสียงที่คล้ายกันนี้ ซึ่งเป็นเสียงทีี่แสดงถึงความวางใจ การพึ่งพา การต้องการการปกป้อง และความใกล้ชิด พระวิญญาณยืนยันว่าเราไม่ต้องหวาดกลัวพระเจ้า แต่เราเข้าใกล้พระองค์ได้ในฐานะที่ทรงเป็นพ่อที่รักและห่วงใยเรา เป็นผู้ที่ฟังเสียงจากจิตใจเราเสมอและอยากที่จะอวยพรเรา

คำอธิษฐาน

อับบา พ่อ พระองค์ทรงสง่างาม และยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม โอ องค์เจ้าชีวิต อำนาจของพระองค์ไม่มีใครเอาชนะได้ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระคุณของพระองค์นั้นช่างแสนวิเศษ ขอบพระคุณพระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ที่ทรงให้ข้าพระองค์เข้าใกล้พระองค์ในฐานะพ่อที่ไม่เคยห่างไปไหน ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นชัดมากขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น