ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นช่างบริสุทธิ์ ช่างยิ่งใหญ่ และช่างยอดเยี่ยมจริงๆ แต่พระองค์ก็ยังเชื้อเชิญให้เราเรียกพระองค์ว่า "อับบา พ่อ" คำว่า "อับบา" เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่รักกัน สนิทสนมกัน พึ่งพากัน และเอ็นดูกัน เป็นคำที่เด็กเล็กๆ ชาวยิวใช้เรียกพ่อของพวกเขา พระเจ้า ได้ให้ของขวัญอันสุดยอดกับเรา คือการยอมให้เราเข้าหาได้ ให้ความรักกับเรา ยอมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ยอมปกป้องเรา และห่วงใยเราอย่างยิ่ง ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของประทานที่อยู่ในตัวเรา อับบา คุณพ่อที่น่ารัก พระเจ้าของผม พระยาห์เวห์ของผม ผู้ทรงครอบครองทั้งกองทัพฟ้าสวรรค์ และผู้สร้างจักรวาล อับบาองค์นี้แหละคือพ่อของผมเอง

คำอธิษฐาน

อับบา พ่อครับ ขอบคุณที่ทรงอยู่ใกล้ชิดมากแม้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกร ทรงยอมให้เราเข้าหาแม้จะบริสุทธิ์มาก ทรงอ่อนโยนมากแต่ก็พึ่งพาได้ ขอบคุณ อับบา พ่อที่รัก ที่ยินยอมให้ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์ ในฐานะลูกที่รักของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น