ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านั้นช่างบริสุทธิ์ ช่างยิ่งใหญ่ และช่างยอดเยี่ยมจริงๆ แต่พระองค์ก็ยังเชื้อเชิญให้เราเรียกพระองค์ว่า "อับบา พ่อ" คำว่า "อับบา" เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่รักกัน สนิทสนมกัน พึ่งพากัน และเอ็นดูกัน เป็นคำที่เด็กเล็กๆ ชาวยิวใช้เรียกพ่อของพวกเขา พระเจ้า ได้ให้ของขวัญอันสุดยอดกับเรา คือการยอมให้เราเข้าหาได้ ให้ความรักกับเรา ยอมเป็นหุ้นส่วนกับเรา ยอมปกป้องเรา และห่วงใยเราอย่างยิ่ง ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของประทานที่อยู่ในตัวเรา อับบา คุณพ่อที่น่ารัก พระเจ้าของผม พระยาห์เวห์ของผม ผู้ทรงครอบครองทั้งกองทัพฟ้าสวรรค์ และผู้สร้างจักรวาล อับบาองค์นี้แหละคือพ่อของผมเอง

Thoughts on Today's Verse...

God is so holy, so mighty, so awesome, and yet he bids us to call him "Abba Father." Abba was a term of endearment, familiarity, dependency, and love used by Jewish toddlers to address their fathers. God, through the incredible gift of his Holy Spirit in us, has given us this ultimate gift of availability, love, companionship, protection, and mighty care. Abba! Sweet Abba Father! My God, my LORD, the Sovereign ruler of heaven's armies and Creator of the universe is also my Abba!

คำอธิษฐาน

อับบา พ่อครับ ขอบคุณที่ทรงอยู่ใกล้ชิดมากแม้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกร ทรงยอมให้เราเข้าหาแม้จะบริสุทธิ์มาก ทรงอ่อนโยนมากแต่ก็พึ่งพาได้ ขอบคุณ อับบา พ่อที่รัก ที่ยินยอมให้ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์ ในฐานะลูกที่รักของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

My Prayer...

Abba Father, thank you for being so close and yet so mighty, so accessible and yet so holy, so tender and yet so trustworthy. Thank you, dear Abba, for allowing me to come to you as your loving child. In Jesus' name and by the power of the Holy Spirit I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:15

ความคิดเห็น