ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและการล่อลวง ความบริสุทธิ์เป็นเรื่องยาก และยิ่งยากมากขึ้น เมื่อคนลืมและละเลยการเรียกให้เข้ามาในความบริสุทธิ์ ในหนังสือยูดาข้อที่ 4 กล่าวถึงการใช้พระคุณเป็นข้ออ้างในการทำผิด เราไม่อยากยอมแพ้ในการที่ต้องทำดีตลอดเวลา แต่เราต้องจำไว้ด้วยว่า ความไม่บริสุทธิ์จากความเกียจคร้าน ไม่มุ่งมั่น หรือการทำผิดเล็กน้อยก็สามารถทำลายชื่อเสียงของคริสเตียนในสายตาของคนที่ไม่ใช่คริสเตียนได้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงชำระจิตใจ ชีวิต ร่างกาย อิทธิพลของข้าพระองค์ ขอให้คำพูดและความคิดของข้าพระองค์บริสุทธิ์ในสายตาของพระองค์ ข้าพระองค์อยากจะบริสุทธิ์เหมื่อนพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะพระองค์คือผู้เดียวเท่านั้นที่ควรค่าแก่การได้รับเกียรติ พระองค์ผู้เดียว พระเจ้า! อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น