ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูรู้สึกกับเราอย่างไร ในเวลาที่เรารู้สึกทุกข์ทรมานจากมารซาตานหรือความไม่ยุติธรรม พระองค์อยากที่จะสัมผัสเราในตอนที่เราไม่สบายจริงๆหรือ ลองมองไปสองสิ่งแล้วคุณจะได้คำตอบ สิ่งแรกคือมองไปที่พระองค์ในตอนที่พระองค์สัมผัสคนที่ไม่มีใครอยากแตะต้อง อีกสิ่งหนึ่งคือมองไปที่ไม้กางเขน และมองเห็นการที่พระองค์ต้องเจ็บปวดทรมาน เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์รู้และพระองค์ทรงห่วงใยเรา แต่ก็ยังมีสิ่งที่สามที่เรามองดูได้คือ มองอนาคตว่าเราจะได้พบพระองค์​และพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดให้เรา และเราจะร่วมอยู่ในสง่าราศีของพระองค์ ในตอนนี้เราวางใจในพระคุณและรู้จักพระคุณเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ แต่วันนั้นจะมาถึง วันที่เราเข้าใจข้อความในพระธรรมมัทธิว 8:16-17 ทั้งหมดในร่างที่เป็นนิรันดร์ของเรา (1 โครินทร์ 13:9-12; 1 โครินทร์ 15:35-58)

Thoughts on Today's Verse...

How does Jesus feel about us when we feel tormented by evil and unfairness? Does he really long to touch our broken bodies when we are sick? Look two places and you will know the answer. First, look at him in the dusk of early evening touching the untouchable and you'll know. Second, look to the cross and see him in anguish so we can be confident that he knows and cares. But, there is a third place to look. Look to the future when we will see him, and every tear will be dried from our eyes and we will share in his glory. Here we trust in his grace and know it only in parts and pieces, but The Day will come when we will know fully the words of Matthew 8:16-17 in our own immortal bodies (1 Corinthians 13:9-12; 1 Corinthians 15:35-58).

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์วางใจในความรักและความเมตตาของพระองค์ที่จะทำให้ข้าพระองค์ยืนหยัดภายใต้พระคุณขององค์เจ้าชีวิต พระบุตรของพระองค์ จนกว่าวันที่ข้าพระองค์จะเข้าใจในพระคุณอย่างเต็มที่จะมาถึง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ธและจากสวรรค์ อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, until The Day of ultimate grace is fully realized, I trust your love and mercy will sustain me through the servant grace of my Savior and your Son. In his name, Jesus of Nazareth and of heaven, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 8:16-17

ความคิดเห็น